Elfsteden

ElfstedenBij de grote familiereünie van de Ykema’s van Wymbritseradeel op 26 oktober 2013, te Oudega/Sandfirden/Westhem, waarin het, na een periode van bijna 100 jaar onderzoek en voorbereiding, gedrukte familieboek werd uitgereikt aan de meer dan honderd aanwezige familieleden, hebben onderstaanden zich, na openbare rondvraag, bij laatstgenoemde gemeld als volbrengers van één of meer officiële Friese elfstedentochten op de schaats (in één dag), op de fiets (in één dag) of te voet (in vijf dagen)
Cor Bakker ​​​schaatsend 1985 en 1986 (1963 tot Staveren en kwam per trein en fiets op de Grote Wielen voor Reinier Paping daar finishte)

Age Roskam ​3 x fietsend
Sibbele Witteveen​​schaatsend in 1985 en 1 x fietsend
Foekje Ykema ​​​9 x fietsend
Lolke Bakker​​​schaatsend 1956
Marijke Faber​​​1 x fietsend
J.W. Boersma ​schaatsend in 1956 en 1985
Joop Ykema​​​schaatsend 1985 en 1986 en 2 x fietsend
Gooitzen Ykema ​52 x gelopen (heeft dus meer kruisjes dan alle overigen samen)
Arjen IJkema ​4 x fietsend
Frans Bakker​​​schaatsend in 1997 en 6 x fietsend
Jeltje Bakker​​​12 x fietsend
Theo(dorus Ykesz) Ykema ​schaatsend 1985 en 1986 (1963 tot Franeker)

Bijgevoegde fotocollage van bovenstaanden is gemaakt omdat het aan het einde van de reünie niet meer haalbaar was een groepsfoto te maken. Plak e.e.a maar in je Ykemaboek.